Koszyk Koszyk jest pusty

Zaawansowane wyszukiwanie

Panel logowania

Zapomniałeś hasła? Zarejestruj się

Konto PayU - Jedno konto do zakupów

Regulamin

Regulamin sklepu

Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem shop.puccini.pl/sklep/ jest firma Puccini Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrej przy ul. Szczecińskiej 1W, tel.: 91 439-09-40, e-mail: sklep@puccini.pl.

1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następującą definicje:

a) Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem shop.puccini.pl/sklep/ za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
b) Zamówienie – umowa – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
c) Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem.
d) Dostawa – rodzaj usługi przewozowej i kosztu wymieniona w polityce cenowej.
e) Termin realizacji – czas od momentu złożenia zamówienia do jego wysyłki .
f) Dowód zakupu – np. faktura, rachunek, paragon.
g) Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
h) Klient – osoba pełnoletnia fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
i) Kupujący - zamawiający osoba, która zamówi towar znajdujący się na stronie.
j) Sprzedający Puccini Sp. z o.o., ul. Szczecińska 1W, 72-003 Dobra, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271127, NIP 851-299-82-76, REGON 320298931.

2. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
3. W sklepie internetowym sprzedawane są wyłącznie oryginalne towary marki Puccini.
4. Wszystkie towary objęte są 24 – miesięczną gwarancją, w szczególnych wyjątkach 5 letnią gwaranacją. Informacje oraz warunki gwarancji zawarte są na etykiecie produktów. Jeżeli w trakcie użytkowania produktu Klient stwierdzi jego wadę, należy skontaktować się z Sklepem. Konieczne jest wówczas dostarczanie uszkodzonego produktu na podany adres wraz z dowodem zakupu i opisem uszkodzenia. Towar zostanie naprawiony lub wymieniony.
5. Sprzedający odpowiada względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
6. Poprzez rejestrację Klient wyraża zgodę na wykorzystanie przez Sklep swoich danych w celach niezbędnych do przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży.
7. Prezentowane w Sklepie Internetowym zdjęcia towarów mogą nieznacznie odbiegać wyglądem od oryginałów.
8. Rejestrowane wejście do sklepu internetowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Sklepu.


§ 1 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać przez całą dobę na stronie shop.puccini.pl/sklep/
2. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta realizowane są następnego dnia roboczego.
3. Termin realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych.
4. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski. Dostawa zamówionych produktów odbywa się w dni robocze (od poniedziałku do piątku) za pośrednictwem firmy kurierskiej. Towar dostarczany jest na miejsce wskazane w formularzu zamówienia. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie i niemożności zdobycia go na czas, Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo w celu ustalenia dalszych losów zamówienia.
5. Podstawowym warunkiem realizacji zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, przesłanie go do Sklepu.
6. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
a) dla zamówień płatnych przy odbiorze - w momencie, wpłynięcia zamówienia do sklepu;
b) dla zamówień płatnych przelewem - w momencie wpłynięcia przelewu opłacającego zamówienie na konto bankowe sklepu :
BANK Pekao S. A.III Oddział w Szczecinie
pl. Orła Białego 3
nr rachunku: 21 1240 3826 1111 0010 1264 9298
lub
na konto sklepu w systemach płatności internetowych PayU.
7. W momencie wyboru opcji płatność z góry, Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostaje usunięte. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Sklepu.
8. Do każdego zamówienia dołączona jest specyfikacja sprzedaży z wyszczególnioną nazwą towaru (paragon lub faktura VAT). W przypadku chęci otrzymania faktury VAT należy podać dodatkowe dane (wystarczy wypełnić odpowiednie pole na stronie w formularzu zamówienia).
9. Anulowanie zamówienia jest możliwe przed jego realizacją (wyłącznie e-mailem sklep@puccini.pl). Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
10. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. bez podania numeru telefonu kontaktowego lub adresu mailowego poprzez który można skontaktować się z Zamawiającym.
11. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
12. W chwili odbioru przesyłki, Klient powinien ją odpakować w obecności kuriera, w celu sprawdzenia, czy zawartość odpowiada zamówieniu i czy nie nastąpiły uszkodzenia w czasie transportu.
13. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, należy sporządzić w obecności kuriera protokół uszkodzeń i odmówić przyjęcia przesyłki.


§ 2 Polityka cenowa

1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.
2. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które pokrywa Kupujący. Koszt przesyłki produktów zależny jest od wybranego sposobu płatności, wartości całego zamówienia oraz sposobu dostawy. Koszt transportu w kwocie 15 zł doliczany jest do zamówienia nie przekraczającego kwoty 150,00 zł brutto.§ 3 Prawo odstąpienia od umowy

1. Klientowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa Konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 35 Prawa Konsumenckiego.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć drogą mailową na adres sklep@puccini.pl lub drogą pocztową na adres Puccini Sp. z o.o. ul. Szczecińska 1W, 72-003 Dobra.
4. Sklep niezwłocznie potwierdzi Klientowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
6. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz firmie Puccini niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem z dołączeniem oryginału dowodu zakupu (paragon lub faktura) i kopia oświadczenia.
7. W przypadku odstąpienia od umowy koszty zwrotu ponosi Klient. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem.
8. Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta zwróci wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie zwróci Klientowi dodatkowych kosztów.
11. Sklep dokonuje zwrotu zapłaty na konto wskazane przez Klienta, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
13. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 4 Reklamacje

1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją.Sklep odpowiada za niezgodność towaru jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu.
2. W przypadku otrzymania towaru, w którym stwierdzono wady techniczne lub uszkodzenia fabryczne, Klientowi przysługuje prawo reklamacji produktu.
3. W celu złożenia reklamacji należy ja wysłać na adres: Dział Reklamacji Puccini Sp. z o.o. ul. Szczecińska 1W, 72-003 Dobra po wcześniejszym kontakcie (telefon 91 439 09 40, e-mail reklamacje@puccini.pl)
4. Do odsyłanego produktu prosimy dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturą VAT) z informacją o wadzie produktu.
5. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia (od momentu otrzymania przesyłki od Klienta).
6. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
7. Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej wyłączona zostaje odpowiedzialność za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

§ 5 Rękojmia

Sklep zgodnie z ogólną zasadą odpowiada względem Klienta z tytułu rękojmi jeżeli wada została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy.

1. W ramach składania reklamacji z tytułu rękojmi Klient może :
żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
żądać usunięcia wady;
złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;
złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Sklep w ciągu 14 dni ustosunkuje się do w/w roszczeń.

2. Sklep może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep, albo Sklep nie wymienił rzeczy na wolną od wad lub nie usunął wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

3. Sklep ma prawo odmówić usunięcia wady lub wymiany na towar wolny od wad gdy doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad czy też rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady.
4. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
5. Sklep jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sklepu dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny zgodnie z procedurą reklamacyjną dostępną w pkt. wyżej a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sklepowi w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sklep Klient jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

7. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sklep.

8. Sklep zobowiązany jest przyjąć od Klienta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.


W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Klienta.

Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Klientowi
Roszczenie Klienta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
W terminach określonych w §4 pkt. 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.


§ 6 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
2. Zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” Klient rejestrując się w bazie sklepu dobrowolnie podaje dane osobowe, zachowując prawo ich wglądu, zmian i usunięcia. Dane osobowe są gromadzone w celu realizacji zamówienia. Wszelkie dane osobowe podawane przez Klienta są poufne i w żaden sposób nie będą udostępniane ani sprzedawane innym firmom czy osobom prywatnym.
3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sklep deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 24 grudnia 2014 roku.